2011. december 30., péntek

Mintha utazás, amely nem ér véget...

Máté Angi: Volt egyszer egy

Szulyovszky Sarolta illusztrációival.

Pozsonyi Pagony, Budapest, 2010.

 

 

Máté Angi ritka magas fokon kezdi az írást, sajátos kiforrott, Máté Angi-s nyelvezetet és világot teremt. Indulását azonnal siker koronázza. Első gyermekkönyve a Volt egyszer egy 2010-ben születik a Pozsonyi Pagony égisze alatt.[1] 2011-ben az IBBY az Év Gyermekkönyve-díjat ítéli oda a látványos kiállítású, különleges szövegvilágú kötetnek.

Volt egyszer egy csend. (Az illusztrációk Szulyovszky Sarolta blogjáról származnak.)

Hallgatag, mozdulatlan, szelíd, simogató és kacagó világot teremt Angi. Olyan világot sző, ahol a természet és a világ dolgai olykor önnön tökélyüket, lényeges vonásukat feladva, az együttélést, az érint(kez)ést, az egymás elfogadását tartják boldogító életcéljuknak. Olyan világ ez, ahol a nyár vonatozik el hozzánk, hogy történjék velünk a jó, ahol a sünök ribizliszemekkel kerekítik simogatóvá tüskéiket, ahol a csend egész éven át készül havat hozó énekére; ahol a szent és a profán, a fent és a lent találkozhat egymással, ahol az elmúlásra is van gyógyír: visszavirágítható, ami már elnyílt.

2011. november 11., péntek

Boldogan éltek, míg meg nem haltak... és azután?

Singer Magdolna: Boldogan éltek, míg meg nem haltak... és azután? Alcím: Segítség a gyászban - foglalkoztatókönyv gyerekeknek és szülőknek
Illusztrátor: Rutkai Bori
Oldalszám: 48
Kötés: keménytáblás
Móra Kiadó, Budapest, 2011. 
2490 Ft

Mottó: Elengedni valakit vagy békében lehet, vagy sehogy.”
(Pál Ferenc, Csíkszereda, Nyitott Akadémia, 2011. nov. 10.)

Minden mese, minden történet véget ér. Minden élet lezárul fizikai szinten. A test halála viszont kérdések sorozatát indítja útra a gyermekben és a felnőttben egyaránt. Olyanokét, amelyeket kényes lehet megválaszolni magunknak is. A vívódások általában bent folytatódnak: fájdalom, félelem, gyász kíséretében.  A felnőtt megfeszített, tudatos lelki-szellemi munkával, a gyermek pedig szimbolikus nyelven tud némi megnyugtató választ adni önmagának. Ezen az úton nyújt nagy segítséget Singer Magdolna keménytáblás foglalkoztatókönyve. 
Az utóbbi években egyre több szak- és gyermekirodalmi könyv témája a halál, a gyermeki gyász, a veszteségélmény feldolgozása. Kialakult róla valamiféle beszédmód, mégis újszerű e könyv gyakorlatias, foglalkoztató, tényleges (gyász)munkára invitáló jellege miatt. A könyv megjelenési ideje (2011. Mindenszentek) nem véletlen: a tényleges gyászfeldolgozást célozta meg a Móra Kiadó. Jó eséllyel!
A teljes ajánlót a Könyvmutatványosok oldalán olvashatod!

Belelapozható itt

2011. november 4., péntek

Igényes lapozók kicsiknek a Gutenberg KiadótólA csíkszeredai Gutenberg Kiadó 2011 őszén újra örömet hoz a kisgyerekes családok életébe. A tavaly három látványos kiállítású Mátyás királyról szóló meséskönyvvel tanúságot tett arról, hogy magas mércét állított. A kiadó igényes és látványos gyermekkönyvek mellett elkötelezett. Idén a kisebbeknek szánt két lapozóval még messzebb bátorkodik: elismert, nagy tehetségű, kortárs erdélyi szerzők lírájával és neves illusztrátorok részletgazdag világával ismerkedhetnek a legkisebbek és a felolvasó felnőttek. A Kossuth-díjas Kovács András Ferenc[1] (továbbiakban KAF) Napsugár-csízióját Faltisz Alexandra[2] illusztrálta. Az édesapja révén erdélyi származású, pécsi születésű illusztrátor nagy felelősségtudattal adja ki kezéből munkáit. Tapasztalatból, őszinte hittel vallja, hogy a jó könyv (az illusztráció révén is) egy életre meghatározó tud lenni. A József Attila-díjas László Noémi[3] (továbbiakban Nonó) Afrika című verskötetét a csíkszeredai Csillag István[4] képzőművész illusztrálta kifinomult humorral, sajátos stílusban.

2011. szeptember 4., vasárnap

A másság gyönyöre és fájdalma

Mindannyian testvérek vagyunk. De nem vagyunk egyformák. Böszörményi Gyula ebből az alapgondolatból indul ki az Emberke színe című írásában. Szokványos teremtéstörténetnek nevezhetnénk. De több annál. Mindannyiunkat megterveztek és életet, lelket leheltek belénk. Nem új gondolat. Ám különbözőségünk mibenléte  ezúttal napjaink egyik kényes témáját helyezi nagyítólencse alá: különbőző színre festettek bennünket. Nagy gonddal, többféle művészeti ág bevonásával alkotják a nagy művet: a világmindenséget mint  játszóteret és az embert. A teremtés feszültségét aggódó Hold Anyánk és Ég Atyácskánk párbeszéde szépen közvetíti. Vívódnak, nehezen szánják rá magukat az Enter megnyomására, az élet testbe lehellésére. Nem véletlen. Jövőbe látó bölcs  anyánk rosszat sejt: bántani fogják egymást, mert mindannyian azt hiszik majd, ők a kiválasztottak, a kedvencek.

2011. augusztus 24., szerda

Mészöly Miklós: A pipiske és a fűszál


A pipiske és a fűszál fiatal felnőttek/szülők kisgyermekkori olvasmánya. [1] A klasszikusnak nevezhető Mészöly-könyv idén (2011.), Mészöly Miklós születésének 90. évfordulóján, a Móra Kiadó gondozásában látott újra napvilágot. Nosztalgikus, régi, békebeli időkbe kalauzol. Otthonos vagy éppen elfeledett-vágyott, olykor Andersenes, máskor Mórás, néhol Lázár Ervines hang(ulat)ú világ-szeletek. A másodkiadás nemcsak a szövegek, hanem az illusztrációk szintjén is ismerős világba vezet be: Reich Károly jellegzetes rajzai mélyítik el az emlékezést, az (újra)olvasást. 

2011. július 16., szombat

Mese a csúnyaság elfogadásáról

Mottó: „Csúnya vagy, csúnya vagy, de azért rád is süt a nap” 
(Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér)A Csimota Kiadó Tolerancia-sorozatának[1] célja egyfajta újító szellemiség. Ráirányítja a figyelmet a másság elfogadására, a fizikai tökéletlenség, rútság mögött rejlő igazi értékekre, a belső értékek felismerésére, a szerethetőségre. A magányban, vagy bármilyen jellegű másságban a gyermekolvasó ráismer saját érzéseire, tapasztalataira. Akárcsak a csoportdinamikában nagyon fontos, hogy felismerjék, nincsenek egyedül nehéz érzéseikkel, kilátástalan, szívszorító élethelyzeteikkel. A mese pedig a legjobb műfaji közeg arra, hogy az egzisztenciális problémákat szimbolikus formában közölje, hogy nyíltan szóljon a gyermekhez, hogy megoldásokat kínáljon a problémáikra. Mély, merész és a gyermekirodalomban szokatlan témákat választ: élet és elmúlás, gyász, duciság, kiközösítés, szerelemben való visszautasítottság, emberi és kulturális különbözőségek, genetikai rendellenességek.[2]

A Csimota Kiadó Tolerancia-sorozatának 5. kötete  A csúnya királyfi és a szép királykisasszony (2011.) ismert Benedek Elek-mesét gondoltat újra. A szövegválasztás és az illusztráció Rippl Renáta nagyszerű munkája. Kép és szöveg, népies és modern összhangja érvényesül benne. Továbbgondoljuk a történetet és gyönyörködünk Rippl Renáta vizuális interpretációjában. Nagy érdeme a könyvnek, hogy a klasszikus mesét az igényes illusztrációk révén közel hozza a mai vizuális világunkhoz.[3] A pauszpapírra tervezett figurákat, formákat félfamentes színes papírra viszi át, kollázsolja és kifesti. Ez a homogén háttér szépen kiemeli, kihangsúlyozza az aprólékos mintákat. Különösen a ruhák díszítése, és a padlócsíkok kidolgozottsága tetszetős. Rippl Renáta textil-öltözéktervező végzettségéből fakadhat, hogy szeret „pepecselni”: „nagy kedvvel vágok ki körömollóval, hangyabokányi ficniket[4], amiket a nem létező körömhegyemmel kell a helyükre varázsolni. Szeretem tologatni a papírdarabkákat, próbálgatni, hogy a kis virágos papírruha áll jobban a figurának vagy netán a kockás.”[5]

Benedek Elek szövege kilóg a sorozatból, hiszen határozott klasszikus népies vonalat hoz be a modern kortárs mesék közé, tartalmi szempontból viszont szervesen kapcsolódik a tolerancia-témakörhöz. A mese témája a csúnyaság, pontosabban a szép és a rút egymásra találása, a fizikai csúfság lelki értékekkel való kompenzálása, a ragyogó csillag (királykisasszony) és a sötét éjszaka (királyfi) összetartozása, egymás tükrében való felértékelődése, a más(ságg)al való együttélés felvállalása.

Az élet nem csupa napfény, nehézségekkel kell megküzdeni. A párkapcsolati boldogsághoz nem egyszerű az út. Ezt közvetíti Benedek Elek meséje vázlatos formában, a gyermek számára jól érthetően. A kikosarazott csúnya királyfi cselhez folyamodik: álruhába öltözve inasnak szegődik, és aranytárgyakkal (aranytyúk 12 csibével, aranyguzsaly, muzsikáló tükör) csalogat ki néhány sorsfordító csókot a rátarti világszépségtől. Ezzel átmenetileg felülkerekedni látszik a rossz a jó fölött. Az élményt mégis az jelenti, hogy a szeretet kap teret végül.

Az érzelmek, kapcsolatok biztonsága, az igazi interperszonális kapcsolat megszabadít a magánytól, szeparációs szorongástól. Ehhez azonban arra van szükség, hogy el tudjon szakadni a gyermek(hős) saját anyjától, apjától. József Attila szavaival „az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja.”[6] A saját helyének megtalálása feltételezi a világba való kilépést. A csellel kicsalt csókok indítják el a királykisasszonyt a világ, s ezáltal az önállósulás felé. Mindkettejüket elkergetik a királyi háztól. Ebben a kitaszítottságban csak önmagukra és egymásra számíthatnak. Egymásba kapaszkodva találják meg az egzisztenciális válságból való kiutat.

A csúnya, ám mély érzésű királyfi maga minősül át széppé. Nem változik át egy csóktól, nem derül ki semmi gonosz varázslat, mégis személyes vonzereje, kitartása győzelmet arat. A hős sorsával, küzdelmeivel azonosul a gyermek.[7] Közhelyszerűen kifejezve a boldogság eléréséhez a lelki szépség, a jóság fontosabb. Ha elfogadó társra találunk, már nem is látjuk a fizikai rútságainkat, hiányosságainkat. Mindez lényegtelen részletté válik, és feloldódunk az elfogadó szeretetben. A zárómondat “ma is élnek, hogyha meg nem haltak” jelzi, hogy ez a harmonikus együttlét feledtetheti az elmúlás fölött érzett félelmünket, fájdalmunkat is.


Köszönet a Csimota Kiadónak a recenziós példányért!

Benedek, Elek: A csúnya királyfi és a szép királykisasszony
Illusztráció: Rippl Renáta
Csimota Kiadó, Budapest, 2011.

[1] Eddig megjelent kötetek: A fehér Hercegnő és az Aranysárkány, Emberke színe, A hálás virág, Lenka, A csúnya királyfi és a szép királykisasszony
[2] A készülő 6. kötet egy Down-kóros kislányról szól – tudjuk meg Csányi Dórától. L. Tsík Sanya: A Csimota Kiadó igazi arca (Beszélgetés Csányi Dórával a kiadó sorozatáról) http://csimota.blog.hu/2011/05/20/a_csimota_kiado_tolerancia_sorozata_beszelgetes_csanyi_doraval)
[3] Vö. Tsík Sanya, uo.
[4] fecniket - Tsík Sándor megjegyzése. In: Tsík Sanya: Interjú Rippl Renátával, a Csúnya királyfi… alkotójával. http://csimota.blog.hu/2011/05/20/interju_rippl_renataval_a_csunya_kiralyfi_alkotojaval
[5] Uo.
[6] József Attila: Eszmélet 10.
[7] Vö.: Bettelheim, Bruno, A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina, Szombathely, 2000. 14-15.o


2011. június 15., szerda

Szokatlan ismeretterjesztő képregény gyerekeknek


Pernilla Stalfelt, a svéd múzeumpedagógus, író és illusztrátor, különleges kultúrtörténeti jelentőségű munkákat ad ki kezéből. Olyan témákat választ, és mutat be multikulturális tárlatként, amelyekről kevés az átfogó jellegű, egyenes beszéd.
Magyar viszonylatban hiánypótló jellege miatt igen fontosnak tartom akkor is, ha (sokak számára) meghökkentő, felháborító, döbbenetes, szégyellnivaló, gusztustalan, nevetséges vagy éppen tabuként kezelt témák mondódnak ki. Furcsa mód, a gyerekek azonnal befogadják. És bár a felnőtt elképzeléseit vonultatja végig a „kiállításon”, nekünk mégis nehezebb kimondva-látva legyűrni a jól felépített illemfalakat és félelmeinket.
Skandináv és nyugati országokban nagy népszerűségnek örvend a sorozat, számos neves díj tanúskodik erről.(2.) Magyarországon felháborodás övezi. Nem a magyar közízlésnek megfelelő, tetszetős könyvek ezek. Lelki-kulturális adottságaink miatt is lehet ez így. A könyvek igazi értéke viszont nem arányos az olvasótábor számával.
A képregényes ismeretterjesztő egymástól különböző véleményeket sorakoztat föl a lehető legtermészetesebb mellérendeléssel. Nincs igazságtétel, nincs hierarchia, fontossági sorrend. Olyan képi és szövegmezőt teremt, amelyben minden igazság megfér.(3) Tudatosan folyamatosan felrúgja a  sztereotípiákat. Magas fokú toleranciával szünteti meg a beidegződések öntudatlan ismétlését.

Az uralkodó nézetek folyamatos kifigurázása sajátos képi és szövegbeli morbid humor forrásává válik. Ilyen pl. amikor fölsorolja, hogy néhányan úgy hiszik, halálunk után csillagok leszünk az égbolton, mások azt gondolják, hogy jávorszarvas lesz belőlünk, aki meglátogatja Istent. És rögtön jön a fekete humor: „és ha hot-dog lesz belőlünk???!!! Segítsééég!!”.
Béla, a vámpír, ahelyett, hogy ő szívná ki a néni vérét, 1000 szúnyog áldozata lesz. És együtt nevetünk rajta kárörömmel: „Úgy kell neki!”.
Ugyanígy nevetésre fakaszt a „- Hogy érzed magad odalent, Vilikém? – Köszönöm jól, csak néha kicsit unalmas.” – párbeszéd.


Stalfelt olykor a nyelvi kifejezésmódot képben figurázza ki. A Szeretlek könyvben a szerelemtől rózsaszín ködben botorkálást úgy rajzolja meg, hogy egy szál nadrágban kopasz figura éppen megbotlik egy kutyában. Az is vicces, amikor Ámor nyila eltalálja a fiatal párt, és a szemük, mintha kígyó bűvölte volna spirálos, a hajuk pedig – mint akik konnektorba nyúltak – égnek áll. Ez a humor segít bennünket, olvasókat, hogy az adott témát megfelelő eltávolodással, kívülállóként tekinthessük.
Még véletlenül sem ad lehetőséget arra, hogy pl. mély gyászunkban elérzékenyüljünk. (Halálkönyv) Távol marad minden érzelgősségtől. Kifiguráz, kinevet. Ez lehet sértő, felháborító az olvasónak. Bár nem ez a célja!! Nagy Boldizsár írja, hogy
„A kinevetés mindenkinek egyformán kijár itt, aki most nevet, azon hamarosan a többiek fognak nevetni. Ünnepről van szó ugyanis, az ünneplés apropója pedig nem az egyik vagy másik ideológia győzelme a másik felett, hanem maga a vélemények sokszínűsége, a különbözőségek együttléte, nevetés általi neutralizálódása és demokratizálódása.”(4)
Pernilla Stalfelt kimond és lerajzol olyan dolgokat, amik fölött szeretünk átsiklani, amiről szeretünk nem venni tudomást, amit szeretünk nem elmondani gyermekeinknek: hogy ritkán fiatalon is meghalhat az ember, hogy a kisbaba holtan is jöhet a világra, vagy lerajzolja, hogy a fütyi pontosan illeszkedik a lyukba (gondoljunk csak a gólya-mesékre!!), hogy a szeretet irányulhat pénzre, ételre (édességre, húsra), azonos neműre, állatra stb..

Olyanokat is, amiről nincs biztos, tudományosan megalapozott tudásunk: mi történik az emberrel halála után, hogy a csontváz kísértetként mászkálhat, hogy van, akiből vámpír lesz vagy kísértet.
A gyermekkönyvek világában mindenképp szokatlan színfolt.
A felnőtt – legalábbis az én környezetemben – tagad, hárít, eufemizál, hallgat. Az a kényelmesebb neki. Én is kerültem az alkalmat, hogy a gyerekeimnek fölolvassam a könyveket. Mert válaszadásra provokál. Attól tartottam, hogy nem tudok elfogadható, megnyugtató, jó választ adni. Hagytam, hogy fölfedezzék a könyvet, ők kérjék, hogy olvassuk el. (A fiam 6 éves.) Nem volt elég egyszer elolvasni. Mindig figyelem a gyerekeim olvasás közbeni reakcióit, de ennyire sűrűn még sose tettem. A saját érzéseim, óvatosságom tanúskodtak arról, hogy bennem is erősek a felépített falak a kényes tabu-témákat illetően. Nem indítottam beszélgetést, hagytam, hogy ő kérdezzen. Olyanokat és azt, amit fel tud dolgozni, ami kérdéseket, esetleg félelmeket szül benne.

Családi körben a halált szándékosan nem hasonlítottuk össze az alvással. Nem szerettük volna, hogy az elalvással kapcsolatban bármiféle félelmek lépjenek föl. De a könyv szépen kihangsúlyozza a különbséget: a halott ember sápadt, kicsit sárgább. Nem használtam más kifejezést a halálra, mert nincs más kifejezés. Azazhogy van, egész sor: “elhagyott, belebújt a fafrakkjába, beadta a kulcsot, fűbe harapott, alulról szagolja az ibolyát, örök vadászmezőkre távozott” stb.
A fájdalmunk, saját veszteségélményünk viszont nem engedi meg a humort. Itt viszont nagyon jó, hogy kívülről szemlélhetünk. A fekete humorral ötvözött ismeretterjesztő képregény olyan posztmodern forma, amelynek lényege, hogy kérdőre vonja a bevésődött állításokat, anélkül, hogy végső konklúziót, egyetlen választ, „receptet” fogalmazna meg.
A Halálkönyv és a Szeretlek könyv többnyire (ki)állító mondatokat fogalmaz meg, de mögöttük gyakran fölsejlik egy-egy kérdés. Az író eleve feltételez egy játékba hívható, kérdező olvasót. Megszólít, beszélgetésre, együtt gondolkodásra hív. Olyan párbeszéd-teret nyit, amely nem hoz zavarba, de amiben megvan a folyamatos átértékelés lehetősége.
Az első meghökkentő élmény után eljutunk oda, hogy tudunk röhögni a mulandóság fölött is. A mondatok tárgyilagosak, sokszor feltételesek. A kép viszont a groteszk, nehéz helyzeteket, tényeket, mély (pozitív és negatív) érzéseket humorral oldja fel. Ez az összetett esztétikai minőség az átlagos olvasónak furcsa, mert ötvöződnek benne a fenséges és torz vonások, a komikus elemek a félelmetessel, ezáltal egyszerre vált(hat) ki az olvasóból rémületet és nevetést.
A halált nehéz megérteni, titokzatosnak tűnik, „de valamit azért tudunk róla” – írja Pernilla Stalfelt. Például, hogy minden élőlény meghal egyszer. Ami engem nagyon megfog, hogy a halált az élet szolgálatában láttatja, hogy a haláltudat az életöröm egyik forrása lehet. A mexikóiak nem szomorkodni járnak ki a temetőbe, vidáman piknikeznek a halottakkal, azok kedvenc zenéjét hallgatják, csokoládé-halálfejekkel díszítik a temetőt és boldog karneváli együttlétben táncolnak, örülnek a találkozásnak. Ez fehérgyász.
A keresztény temetési szertartásban kihangsúlyozza azt a tényt, hogy minden kellék: koszorú, virág, égő gyertya, zászló, ének, szép (búcsú)beszéd díszítő jellegű. Minél szebb, annál inkább megmutatja a szeretetünket. A halott lelkével gondolatban való beszélgetés, a virág elhelyezése a síron stb.  mind-mind (nem testhez kötött) szeretetünk kifejeződése. Minden halál abban nyeri el értelmét, hogy helyet biztosít az új életnek.
Az „azért van így, hogy minden új, ami a világra jön, elférjen a földgolyón” mondat mögött mély filozófiai kérdés fogalmazódik meg: mi a célja, mi értelme van a halálnak?
Hogy új teret adjon a szeretetnek?

Pernilla Stalfelt: Halál könyv, Szeretlek könyv
Illusztráció: uő
Fordító: Polonyi Benigna
Vivandra könyvek, Budapest, 2006, 2007.Jegyzetek:
(1) A Kakikönyvet, Halálkönyvet, Nebánts! Könyvet, Szeretlek könyvet a Vivandra Kiadó gondozásában, Polonyi Benigna fordításában olvashatják a magyar ajkúak.
(2) 1996-ban a Harboken (Hajkönyv) megkapja a svéd illusztrátorok legrangosabb díját: az Elsa Beskow-díjat. 2001-ben a legjobb svéd szerzőnek járó Astrid Lindgren-díjat, a legjobb gyermekkönyv írónak járó Heffaklumpe-, majd a gyermekkultúra területén egyedülálló alkotásért járó német Klax-díjat.

2011. május 18., szerda

Búcsú Mamuskától


Különleges, mondhatni sokkoló kiadvány a Csimota Kiadó 2010-es Mamuskája. Már az első benyomás szokatlan, meghökkentő kép- és színvilággal döbbenti meg az átlagos magyar olvasót. A grafitceruzával készült rajzokból egyféle fekete-fehér magánmitológia bontakozik ki előttünk[1] körbezárt kis világokkal, visszatérő elemekkel (bogarak, dögevő növények, indák, hatalmas fák, csodálkozó szemekkel bámuló felfújható nyuszi), szürreális, olykor groteszk elemekkel. Ilyen például a vőlegényvásárt illusztráló oldal. Mintha valamiféle fejlődési szakaszokat látnánk: a vécékagylótól  a dögevő növényekig, kalitkába zárt madarakig több minden föllelhető. Uzseka Norbert írja[2], hogy szokni kell ezt a képi világot. Én ezt nem állítanám, hogy meg kell szokjuk, de nem szabad első látásra letenni, mert szépen kibontakoznak az elemek közti összefüggések, és ha nem is egyértelműen, de mégis hozzájárulnak ezek a képileg is megformált emlékfoszlányok a sajátos világformálásához.
Hangulata komor, sötét, kissé alvilági: képzeletbeli lények, bogarak, dögevő növények figyelhetők meg már a borítón. Aztán lassan megszelídül a könyv világa és vele együtt az olvasó is.
Alaptémája a gyermek veszteséghez való viszonya, gyászmunkája. Nem elmenekülés ez, de mégis egyféle menekülés a képzeletvilágba, a kozmikus természetbe. Menekülés oda, ahol a gyermek megélheti, feldolgozhatja fájdalmát, veszteségét, hogy utána újra fölébredhessen ennek a világnak. Utazás oda, ahol nem felejtés, hanem emlékezés, életben tartás van. A képzeletbeli világ felszámolásának veszélye (szülői/felnőtti nyomásra) éppen ez: megfosztjuk a gyermeket attól a szimbolikus közegtől, amelyben számára a mozgás és az oda-visszajárás zökkenőmentes.
Dezső Andrea nagyszerűen bánik a tér-idő, a valóság és a képzelet, az egyedi és az egyetemes határaival. Úgy tudja feloldani a szigorú határvonalat, ahogy a gyermek lépik át a megfogható-materiális világból a fantázia birodalmába. Mindig tudja, hogy éppen hol jár. Ettől az átjárhatóságtól a felnőtt már zavarba jön, félteni kezdi gyerekét: “A mama nem hisz nekem, aggódó arcot vág. Csak néz, azután sóhajt. – Menj játszani.”[3]
Ebben a textusban átértékelődik az emlékezés, a megtörténés fogalma. Nem kizárólag megtörtént események felidézését olvashatjuk, hanem a gondolatban való történés, a szubjektív megélés, az utólagos értelmezések éppen aktuális lenyomatát. A gyászfeldolgozás szempontjából – úgy tűnik – teljesen lényegtelenné válik a különféle síkok elhatárolása. Az elbeszélő kislány édesanyja sokáig nem érti ezt. A gyermek gondolkodásában annak van jelentősége, ami számára a jelenben fontos. Mellékes, hogy az anya szerint nem emlékezhet, mert kicsi volt, sőt mert Mamuska egy hónappal az árvíz előtt meghalt. Ő jól emlékszik, hogy együtt nézték a hömpölygő zavaros, barna vizet. Ő ösztönösen érzi, hogy csak fizikai síkon maradt egyedül.
A Mamuska 4 részre tagolt: Az árvíz, A vőlegényvásár, A kertben és A búcsú. A gyermekkori emlékezésben nem a cselekmény fontos, hanem az időtlenségben az örökérvényűség, a sajátos hangulat. Az emlékezésben határozottan kilóg a sorból a régmúlt mesés világát idéző A vőlegényvásár c. rész. Kilóg, mert olyan időbeli történetet mesél el szemtanúként a kislány, amikor még nem élt (és ami talán meg sem történt), de mégis illeszkedik abba a koncepcióba, időtlenségbe, amit már az első bekezdésben érzékelünk, hogy az emlékezés nem kizárólag megélt eseményekre korlátozódik.
Az elbeszélő kislány sosem unatkozik. De magányos a szónak abban az értelmében, hogy még csak föl sem tűnik másik gyerek képe, akivel játszhatna; a felnőttek világából is csupán az anya van jelen az életében. Paulovkin Boglárkával egyetértve, ez a magány nem szomorú, sokkal inkább annak az embernek a magánya, akinek erősebb a belső világa. [4] Színes, kalandos, izgalmas és emlékezetes események részese a kislány: a titkos füttyjelre gyakran eljönnek hozzá nagy szemű, pocakos, manószerű barátai, Dadi és Jaji. A falon túli világból jönnek érte játszani: Körben áll a kislánykát, Egérfogót, bújócskát játszanak, hintáznak, mesélnek egymásnak. Együtt siratják meg Mamuskát az apró almafa alatt, ahol a félig földbe (könnyszagú, sötétszagú, hűvös) ásott kavics áll síremlékül.
Számomra a legmegérintőbb és legjobban megírt rész ez: A búcsú. A gyermek játék-temetése meghatóan közvetíti a gyermek kozmikus szintre emelt bánatát. Minden apró elem megfeleltethető a tényleges keresztény temetési szertartásnak: a koporsó helyett csokis dobozba teszi Mamuska mosolygó fényképét, gyertya helyett szentjánosbogarak világítanak, gyászbeszéd a kislány állatoknak tartott beszéde, a gyászindulót tücskök húzzák, a síremlék egy kavics, és a gyásznép különféle természeti és kozmikus elemek felvonultatása: bogarak, tücskök, mókusok, verebek, a nap, a hold, a csillagok. Az élet lezárulását és a fölötte érzett veszteséget a nagy-nagy csend nyomatékosítja: pillanatra megáll és elhallgat a világ. Nincs zümmögés, a hangyák leteszik a morzsát, a fecskék röpte megszakad, az almák puffanása sem hallatszik. Megtorpan az egész kozmosz ebben a hasító fájásban: “A szél megállt, a csillagok forgása megtorpant egy pillanatra, hogy aztán mégiscsak újrakezdje a nappalok és az éjszakák váltakozásának lassú és biztos ritmusát. Az apró almafa alatt ültünk még hetekig. Ott ültünk, igen. Sírtunk mindannyian”.[5] 

Az elbeszélő kislány vallomása ezen a ponton tudatosítja az anyában a képzeletvilág, a fantázia szerepét. Most érti meg a gyermekben működő világok átjárhatóságának lényegét, a szimbolikus játék feszültségoldó hatását. Most először mondja ki, hogy pontosan így történt. És ebben a megértésben tudja elfogadni Dadi és Jaji létjogosultságát: meghívja vacsorára a manószerű barátokat.
Ez a könyv ötvözi a kisgyermekkori emlékfoszlányokat a gyermek ösztönösen bölcs, gyógyító játékával. Ezáltal összeér a képzelet és a valóság. Így a veszteségélményt, a halált az életigenlés javára tudja fordítani, utat mutat arra, hogy hogyan lehet örömmel emlékezni.

Interjú Dezső Andreával: http://gyerekirodalom.blogspot.com/2011/05/dezso-andrea-zaroraban.htm
A fenti írás olvasható a Könyvmutatványosok oldalán is: http://konyvmutatvanyosok.wordpress.com/2011/05/18/dezso-andrea-mamuska/

Dezső Andrea. Mamuska
Rajzolta: uő
Csimota Könyvkiadó, Budapest, 2010.

[1] Vö. Paulovkin, Boglárka: Mamuska. http://csodaceruza.hu/?p=3860
[3] Dezső Andrea: Mamuska. Csimota, Bp., 2010., 11. o.
[4] Vö. Paulovkin Boglárka: i.m.
[5] Dezső, i.m., 37. o. Saját megjegyzés: Ezért a megfogalmazásért hálás vagyok Szabó T. Anna fordítónak is. Megkönnyeztem.

2011. március 18., péntek

A hálás virág, avagy megszépítő emlékezés a nagyszülőkreA hálás virág 2008-ban Olaszországban a 11. "Syria Poletti. Sulle ali delle farfalle" nemzetközi meseíró és illusztráló pályázaton a 6-9 éves kategóriában 1. díjat nyert. Ezt követően a budapesti Csimota Kiadó és az olasz Edizioni Leonardo gondozásában kétnyelven lát napvilágot A hálás virág/Nonna Nivea e il fiore riconoscente címen –olvasható Szulyovszky Sarolta blogján.[1] A 2010-es Csimota-kiadásban Luca Moradini 10 soros verse Zápor György fordításában olvasható:

Nagyapó kertje a tavasz csodája,
nagyanyó naponként mosolyogva járja.
Meleg nyári reggel talál egy virágot,
olyat, mit eddig még senkinél nem látott.
Előáll az ősz is, jönnek nagy viharok,
a vendég virág a gaz közül kiragyog.
Ráront a tél, a fagy karmolássza,
a nagymami mosolya tartja a világba’.
Aztán egy ködös nap, ketten szállnak égbe,
És új virágot kap a Föld cserébe.

A vers a mese egyféle rövidített váza, összegzése: „rímmel és humorral, a kisebbekhez (kistestvérekhez) szólva 1 sorban foglalja össze az oldal tartalmát” – írja Szulyovszky. A kötetben egy illusztrációhoz tehát két szöveg társul: egy Luca Moradini-verssor és egy kis prózai szöveg Szulyoszky Saroltától. Utóbbi az emlékezői nézőpontból adódóan személyesebb-nosztalgikusabb hangú. Az interpretáció egyféle tükör-játékba szólítja az olvasót: Moradini versét tükrözi Sarolta illusztrációja, ehhez hozzáadódik Szulyovszky-szövege. A Szulyovszky szövege, az emlékezés lenyomataiként, valami útólagos emlék-szövésként olvasható. A(z emlék)kép mindennek az alapja, még akkor is, ha eredetileg egy tapasztalást, megértést követett a kép. Az olvasásban kiindulópont a kép, az illusztráció. Azonnal beszippant, magával ragad. És ezzel valamiféle olvasói horizontot nyit. Képekben sűrűsödik mindaz, ami egyébként prózai szövegben mondható el. A három réteg együtt egy időben mintha egy saját tükröt tartana, amihez kapcsolódnak a saját tapasztalataink. Azok amelyek a megértésünket valamilyen mederbe terelik, irányítják. Szubjektív megértés ez: a gyászfeldolgozás útja.

A mű az elmúlás és az újjászületés misztériumáról[2], csodájáról szól, arról a körforgásról, amely átsegít bennünket a veszteségből a mélyebb megértésben való öröklét gyűrűjébe, ahol feloldódás és megnyugvás van.
Géza nagypapa és Kató nagymama életében a változást egy új, szokatlan külsejű virág feltűnése okozza. A magányosan álló művirág „merev nyakú, rikítóan piros, borzas fejű, fura jövevény. (A közelgő halál tudatosítása ez? Bölcsességek és teremtett értékek összegzése?) Ettől a naptól kezdve Kató nagymama minden reggel kicsoszogott fájós lábaival, hogy megcsodálja a virágot. Minden kíméletlen, csípős szél dacára is rendíthetetlen maradt. Ahogy a nagymama egyre fáradtabban és egyre lassabban, immár botra támaszkodva merészkedett ki a kertbe, úgy a leghálásabb virág élni akarással, erővel virágzott. Mintha a legbenső vágy: az élet-igenlés kivetülése lenne maga a virág. A nagymama egy téli napon, a virággal együtt száll az égbe. A virág érkezését és a távozását rejtély fedi. Ahogy a születés és a halál is misztérium. Az élet körforgását, a gyász, a veszteségélmény feloldását a vendégvirág helyén növő tavaszi virág, az új élet teljesíti be. Ezzel a friss hajtással szimbolikusan továbbélteti a nagymama mosolyát, az élet győzelmét. Feloldja a megszűnéstől való félelmünket. És egyben vigaszt nyújt, kapaszkodót. Rend van. A bánattal, szomorúsággal együtt. Ezt a könyvet bátran föl lehet olvasni annak a kisgyereknek, aki a nagyszülőt gyászolja, mert letisztáz, egyszerűsít, nem viszi naturalista szintre a halált. Tárgyilagos, tömör és nem hagy a mélyben gyötrődni. Átsegít, utat mutat a természet rendje által: „A kert hosszú álmából lassacskán kezdett ébredezni. … A kavicsok közt egyszercsak egy aprócska, alig észrevehető virágra lett figyelmes”.

Biztos nem véletlen, hogy ezt a könyvet megsimogattam, belelapoztam, és nem tudtam már megválni tőle. Szulyovszky Sarolta illusztrációi annyira finoman hozzák be a mélységet, a gyermek és a nagyszülő közti szeretetteljes viszonyt, a kerti-természeti csodákat, amelyben a gyermek rácsodálkozhat a futó bogarakra, a kavicsra, a szélre, az illatokra. Amikor elolvastam a szöveget, nagyon megérintett a nagymama égbe szállása. Az utóbbi időben többször ráhangolódtam az elmúlásra mint témára, és szó szerint kerestem a halált szépen tárgyaló könyveket. Keresem azt az utat, ahogy az ember megtanul a legszebben, legméltóbban emlékezni. Ahogy az ember megtanul nem felejteni, továbbéltetni. Ahogy az ember megtanulja a kapott dolgot átültetni. A földbe. Magunkba. A mindennapi életbe.
Ezt a katartikus utat járhattam végig Szulyovszky Sarolta A hálás virág című könyvét olvasva.

(Egy nagy bánatom van a könyvvel kapcsolatban: Kínában nyomták.)

Szulyovszky Sarolta: A hálás virág
Illusztráció: uő.
Csimota Kiadó, Budapest, 2010.

2011. január 24., hétfő

Meseregény arról, hogy gyermeknek lenni nem könnyű feladat


A kolozsvári Koinónia Kiadónál három Barni-könyv látott napvilágot Zágoni Balázs tollából: Barni könyve (2005), Barni Berlinben (2008) valamint Barni és a lányok (2009). A Barni-könyvekkel már korábban megismerkedtünk itthon a családban. Tavaly nagy kedvence volt Máténak (5 és fél éves) a második kötet, a Barni Berlinben. Most újra elővettük. Remekül szórakoztunk. Úgy tűnik, a tavalyhoz képest kissé több empátiával olvasunk: voltak olyan szövegrészek, ahol Máté arca kivörösödött a beleélés hevétől, máshol határozottan együtt izgult Barnival, jujjgatott, és voltak helyzetek, ahol elérzékenyült. Elnehezedett az ő szíve is, amikor Barni elvesztette apukáját. Most láttam leghatározottabban rajta az olvasás örömét és a beleélés fájdalmas varázsát. Arra a kérdésre, hogy mit mondana a barátainak, miért érdemes elolvasni, azt mondta, hogy “mert van benne dinós mozi”.

A meseregény kitűnő “egészestés” [1] olvasásra, de részletekben olvasva is nagyszerű élményt nyújt óvodás- és kisiskoláskorú gyerekeknek, főként technika-rajongó fiúknak, akik szeretik a különféle járműveket: repülőt, vonatot, metrót, és akik szeretik bújni-böngészni a térképeket, enciklopédiákat.

Nemcsak a történetek izgalmasak, hanem jó a szöveg is: tárgyilagos tudósítások és fordulatos meseszövés jellemzi[2]. Könnyedén magával ragad. Precíz, tömör leírások olvashatók. Olyannyira pontos útvonalakat kapunk, hogy akár el is indulhatnánk fölfedezni a Barni által látott Berlint.
39 fejezeten át hétköznapi történetek elevenednek meg, de ezek mégsem szokványos élethelyzetek. Utazós könyvként, szórakoztató ismeretterjesztőként is olvashatjuk, a történetek mégis túlmutatnak a valóságon: valahol a határon mozog ez a világ: a mese, a valóság, az álom határ-világán.
Műfaji szempontból meseregényként van meghatározva a mű. Bár a szó szoros értelmében a hétköznapi történetek nem mesék. Szereplői hétköznapi emberek: Barnabás, Kolozsváron élő kisiskolás fiú, apa, Réka néni, Till bácsi, a pilóták, a légikisasszony. Lovász Andrea megfogalmazásában: “a hagyományos történetmesélés aktusán túl jelen levő meseiség a műfajtól függetlenül a hétköznapok átértelmezésének, átvarázsolódásának lehetőségét villantja fel”[3].

A regény különlegessége az, ahogy a gyermek szemével láttatja Berlint: “átrangsorolódnak benne a nevezetességek”– írja Lovász Andrea. Minden másnál jobban érdeklik Barnit a járművek: S-bahn, U-bahn, Intercity Expressz, Airbus 320-as repülő. Érdekességnek bizonyul a főpályaudvar, valamint a régi boltíves, emeletes Oberbaum híd is, amelynek földszintjén mennek a gyalogosok és az autók, a boltívek fölött pedig a metró közlekedik. Az állatkert viszont főként Réka néninek érdekes, a tévétorony Till bácsinak, a berlini fal (ami nincs is) apának fontos.
A berlini fal látogatása hosszú és nehéz történelmi múltat idéz, amelyben nemcsak a történelmi valóság, hanem a már nem élő nagyapa fájdalma is beleszövődik, éppen ettől válik személyesebbé és egyben megérintőbbé a történet. A nagyapa már nem tudta átlépni a határt jelentő vonalat, de Barni és az édesapja megteheti. Ha másért nem, a nagytatáért! „Kézen fogták egymást, és egyszer a vonal jobb, egyszer a bal oldalára léptek, s közben hangosan mondták:
– Kelet! Nyugat! Kelet! Nyugat! Kelet! Nyugat!
Így mentek végig a Zimmerstrassén.”[4]

A kötet megjelenésekor Barni, Zágoni Balázs fia, 8 és fél eves. Barniban egyszerre van meg egy kisiskolás gyerek bája és hihetetlen komolysága. Értelmes, eleven, talpraesett, leleményesen boldogul idegennyelvi környezetben, ha nem tud válaszolni, mosolyog, mint Esti Kornél bolgár kalauza. Udvarias, jólnevelt fiú. Amikor azt látja, hogy Réka néni nagyon jó ötletnek tartja az állatkertet, nem beszéli le, bár az odavezető utat izgalmasabbnak tartja, hiszen U-bahnnal és S-bahnnal lehet oda eljutni. Jól ismeri az állatok világát is, mégis rejteget új dolgokat számára a bécsi állatkert. Megtudja, hogy a zsiráfok infrahangon beszélgetnek egymással, és ami ennél is érdekesebb, hogy a prérikutyák hosszabb és bonyolultabb alagútrendszert tudnak fúrni, mint a berlini metróé. Vannak szellőzőnyílásaik, kijáratok, bejáratok, menekülési útvonalak, sőt a pici prérikutyáknak külön óvodájuk is van. Erről aztán álmodni is érdemes: apával együtt prérikutyák voltak, és prérikutya-metróval utaztak, aminek csak alja volt, oldala nem. Így történhetett meg, hogy Apa kiesett a metróból. Ezzel mintegy megelőlegezi, sejteti az olvasóval a későbbi tényleges elvesz(t)ést. Az álombeli metró végállomása egy repülőtér, telis-tele mazsolabombázókkal. A túlontúl álomszerű vágyak álommá is minősülnek Zágoni könyvében: Barni immár (prérikutya-)pilóta egy igazi mazsolabombázón. Az alapszorongás minden vágy teljesülése dacára megvan Barniban: fél elveszni, és fél attól, hogy Apát elveszti. A megkönnyebbülést csak az ébredés, az álomvilágból való kizökkenés hozhatja meg: “addig meresztette szemét, amíg felébredt, és meglátta, hogy Apa ott alszik mellette, és jó szorosan átölelte.” Mindkét elvesz(t)és komorsága, egzisztenciális válsága, az álomból való ébredésben, Apa ölelésében oldódik fel. Éppen a mű alapkoncepciója rajzolódik ki ezen a ponton: a meghitt szülő-gyermek viszony, az apa és a (fiú)gyermek szoros kötődése egymáshoz.

Az olvasó minden kétséget kizáróan azt hiheti, hogy egy valós berlini utazás beszámolóját tartja a kezében. A történetek valószerűségét a pontos helyszínek, hidak, terek, megállók és személyek megnevezése folyamatosan fenntartja, ehhez képest a valószerű történet fikció. Barnabás, a szerző fia, sosem járt Berlinben. Az író elmondása szerint Barnitól “vásárolta meg” a kalandos történeteket, amelyekben sok minden megtalálható a felnőtteket is megszégyenítő gyermek bölcsességétől[5] a történelmi fájdalom játékban való feloldásáig, a létdrámától az Apa ölében való megnyugvásig.

Jó utazást kívánok minden szülőnek és gyereknek!

Zágoni, Balázs: Barni Berlinben
Illusztrálta: M. Tóth Géza
Koinónia Kiadó, Kolozsvár (Cluj Napoca, Romania), 2008.

Cím. Vö. Lovász Andrea: Zágoni Balázs: Barni Berlinben. Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 24. szám, 2009. június 12., http://www.es.hu/print.php?nid=23213
[1] Ferencz Zsolttól kölcsönzött kifejezés. L. Ferencz Zsolt: Barni kalandjai kicsiknek és nagyoknak. Szabadság napilap, Kolozsvár, 2009. január 12. http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/19833
[2] Vö. Lovász Andrea: I.m.
[3] I.m., uo.
[4] Zágoni Balázs: Barni Berlinben, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2008., 89.o.
[5] Barni azon töpreng út közben, hogy “miért van az, hogy az ember mindig mást akar, mint ami van,” hogy azt várja türelmetlenül, ami ezután következik, holott régóta dédelgetett vágya az, ami éppen most van, azaz, hogy metrózik, mozgólépcsőzik. Elhatározta, hogy pontosan azt akarja csinálni, amit éppen csinál. Ha mozgólépcsőznek, akkor mozgólépcsőzni akar, ha majd metróra ülnek, éppen azt fogja szívesen csinálni, majd buszozni akar és repülőzni, amikor annak van az ideje. Zágoni Balázs: I.m., 24–25. o.


2011. január 17., hétfő

A hagyományos és a modern különös randevúja Kovács András Ferenc gyermeklírájában III.

A 2000-es kiadású Miénk a világ című kötet nyolc haikut tartalmaz, a Vásárhelyi vásár kötetbe is ugyanennyi japán haikut találunk.[1] Ez a versforma műfaji tekintetben, formában, földrajzi vonatkozásban, jellegzetes szűkszavúságában, hangulatában eltér a kötet többi versétől, az évszakok mentén történő szerkesztésbe azonban zökkenőmentesen illeszkedik bele. A haikuk a nyári hónapok egy-egy mozzanatát idézik fel, mégpedig úgy, hogy a feszültség tetőfokán elhallgat a szerző. Egyedül a hallgatás képes kimondani azt, ami képben annyira tömör és érzéki. A közlés szolgálatában a látás, hallás, tapintás és szaglás útján szerezhető információk állnak: fények, színek, illatok. Jellegzetesen impresszionista képek szemlélői vagyunk. Sokszor csak néhány szín villan fel: tarka napernyők, csilló vízbuborékok, szigonyfény, köd, őszülő tenger. Máskor a látás és a tapintás kapcsolódik össze, és érzéki szerelem kibontakozását véljük felfedezni a versben:
Két körte rezzen,
pihés barack hasad szét!
Gyümölcs-szedő lány.” (Japán nyár, 20.)
Ezek a képek éppen attól válnak izgalmassá, hogy csak sejtetnek, és ezzel játékba hozzák a fantáziánkat. A „rések” mentén kell olvassunk, hogy fülön csípjük a megbújó tartalmat.
A haikuban a keleti kultúra mély csendvilága érződik. A messzeség konnotációját hordozza, és ettől enigmatikussá válik. Egzotikumával magához vonzza a kamasz olvasót is, akinek újdonság iránti vágyát elégíti ki.[2] A(z) (el)hallgatás mellett a fény-árny játéka is a haikuk attribútuma:
„Hullámzó sötét
tenger, sajka, szigonyfény –
fésű a hajban.” (Japán lány)
E fény-árnyék csupán sejtet, felvillant, a képek mégis annyira erősek, hogy nem szorulnak kiegészítésre, nem marad hiányérzetünk. A szemlélődés maga csendben történik. A természet csendjét fokozza a sötét, a hallás felerősödik, szinte hallani a sötétet.
A Víg toportyán című kötetben a versek között felbukkan a mese műfaja is. A Peppino Paviani az Olasz állatmese, a Vénhedt oroszlán pedig a Kelet-afrikai mese alcímet viseli. Ezeknek szintén játékos a nyelvezete. A bolhás galléros, de tudós, művelt, cseppet se páviáni Páviáni történetének kissé szatirikus a hangvétele:
„S tömött nyakán bár bolhás volt a gallér,
Kiválóbb lett, mint száz digó gavallér,
Mert tudta: mért likas a makaróni,
S hogy társaságban nyíltan vakarózni
Nem ildomos (...)
Filmsztárja volt már Pasolininek,
Betéve tudja Dantét és Boccacciót (...)
Hallgatja Monteverdit és Vivaldit!
...fölismeri Leonardót s Giottót
S nem téveszt össze egy kagylós rizottót
Raffaelóval, mert ő Paviani”. (35–36.)

A Víg toportyán után újabb gyermekverseket tartalmazó KAF-kötet jelent meg a könyvpiacon. A Hajnali csillag peremén a Magvető Kiadó 2007-es karácsonyi ajándéka nemcsak gyermekeknek. A költő kilencedik és eddig legterjedelmesebb, legátfogóbb gyermekkötete az elmúlt harminc évben írt gyermekversek mintegy összegzése. A legkorábbi vers 1977-ből való, de új versek is találhatók a válogatásban. A szerkesztésre utalva számmisztikára hívja fel a figyelmet KAF: a versek hét ciklust alkotnak és 177 versről van szó, „ugyanis én júliusban, hetedik hó 17-én születtem”.[3]
A kötet szerkesztése feltűnően szép, a verseket évszakok szerint csoportosítja, és ünneptől ünnepig halad, vízkereszttől karácsonyig, tehát a Vásárhelyi vásár felépítéséhez hasonlóan egyféle körbefutása van.
Műfaji és tartalmi szempontból nagyon változatos, gazdag a kötet. Az „évszakos” versek között ünnepek, tájak, természeti csodák leírásai olvashatók a verses mesék, állatos és angol versikék mellett, középen pedig önálló ciklust alkotnak a Bogyó Bandi-versek, amelyekkel a cirkusz világa idéződik meg.
A könyv hatodik, Világjáró Malacika című ciklusa a legterjedelmesebb. A különféle földrajzi tájak jellegzetes állatait vonultatja fel. Ezek epikusabb versek, amivel KAF komoly hagyományt újít meg: általuk Kormos István, Nemes Nagy Ágnes mellett erdélyi költők, Kányádi Sándor, Veress Zoltán, Szilágyi Domokos „történetes” verseire is visszatekint KAF. A korábbi kötetekben is megjelent versek között találunk egyiptomi népmesét a Kairóban élő Hasszánról és szamaráról, kelet-afrikai mesét – hőse a vén oroszlán, ki „elnyammogott egy rágós, fél csoroszlyán” (113.) –, olvashatunk indonéz állatmesét a katonás, mord makákóról, valamint afrikai gyermekdalt, farkasmesét stb.
Az általában formaközpontú szövegek a Weöres-féle gyermeklírához hasonlóan játékba, táncba, áhítatba csalogatják s különleges mélységekbe pörgetik az olvasót, hogy olykor az önfeledt kacagásból vissza-visszatérjünk a mély-szép szomorúságig, sőt halálfélelemig.[4]  „Az öröm torokszorítása és a bánat torokszorítása, azok testvérek”[5] – mondja KAF, és ez a nézet verseiből is kiolvasható.
KAF gyermeklírájáról általánosan elmondható, hogy szakít a hagyományos kánonokkal, de oly módon, mint az óriások vállára felkapaszkodó törpék. Többet és messzebbre látnak, de nem azért, mintha látásuk élesebb, vagy termetük nagyobb lenne, hanem mert őket a levegőben hordják, gigászi magasságban. Azaz KAF a hagyomány(os)t nem kitaszítja költészetéből, hanem arra épít, abból indul ki, azt ötvözi a modernnel. Egyszerre magyaros és európai (illetve keleti), klasszikus és újkeletű, mint ahogy verselése is szimultán: egyszerre hangsúlyos magyaros és klasszikus vagy nyugat-európai időmértékes.
A KAF-féle gyermeklíra nyelvi játékai lehetőséget teremtenek arra, hogy intertextuális szövegmezőként viszonyuljunk hozzá, s mint ahogy megszoktuk tőle, a szövegek oda-vissza beszédét is humorral/iróniával teszi:
                        „Valljuk: hogyha a tél velünk,
Ugyan kicsoda ellenünk?” (Gyűlésező hóemberek, 43.)Kovács András Ferenc eddig megjelent gyermekkötetei:

Kovács András Ferenc, Kótya-lapótya: Versek kisebb és nagyobb gyerekeknek. ifj. Feszt László, Ion Creangă Könyvkiadó, Bukarest, 1990.
Kovács András Ferenc, Manótánc. Unipan Helga illusztrációival, Polis-Talentum, Kolozsvár-Budapest, 1994.
Kovács András Ferenc, Miénk a világ. Unipan Helga illusztrációival, Napsugár könyvek, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000.
Kovács András Ferenc, Egerek könyve. Csillag István illusztrációival, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Mesevonat., Csíkszereda, 2001.
Kovács András Ferenc, Vásárhelyi vásár: Versek kicsiknek, nagyoknak. Deák Ferenc rajzaival, Koinónia, Kolozsvár, 2003.
Kovács András Ferenc, Dzsinbüge. Csillag István illusztrációival, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Mesevonat 7., Csíkszereda, 2003.
Kovács András Ferenc, A kártyázó kakadu. Csillag István illusztrációival, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Mesevonat 9., Csíkszereda, 2004.
Kovács Aandrás Ferenc, Víg toportyán: Versek kicsiknek, nagyoknak. Deák Ferenc rajzaival, Koinónia, Kolozsvár, 2005.
Kovács András Ferenc, Hajnali csillag peremén. Takács Mari illusztrációival, Magvető, Budapest, 2007.


A tanulmány teljes szövege a Székelyföld kulturális folyóirat 2008. márciusi számában olvasható.

[1] Ezek nagy része a 2007-es haiku-kötet korpuszában is helyet kap.
[2] Vö. Végh Balázs, Kié a világ?, 17.
[3] A vers hűséges meghallói című interjúban, http://www.hunbook.hu/index.php?op=news&id=855
[4] Vö.: http://konyves.blog.hu/tags/kov%C3%A1cs_andr%C3%A1s_ferenc?tags=kov%C3%A1cs_andr%C3%A1s_ferenc
[5] L. A vers hűséges meghallói című interjúban.

A hagyományos és a modern különös randevúja Kovács András Ferenc gyermeklírájában II.

A játék az ember lényegéhez tartozik, belső szükséglet, a(z) (ön)megismerés útja. Akárcsak a humornak, személyiségformáló ereje van. A nyelvi játék által világ teremtődik, a vers pedig játékvilágként jelenik meg. E teremtett világ akkor tud igazán személyes élménnyé válni, ha olvasója tapasztalati (játék)világával azonosulni tud. KAF, a nagy játékos változatos játéktechnikákat alkalmaz az egyetlen rímötlettől kezdve a torzító rímekig. Egyik jellegzetes játéktechnikája olyan szójáték, amelynek magvát egyetlen rímötlet adja. Ilyen vers a ragyogó rímpörgető (halmazrímes) Malakiás:
„Éjjel mégis Malakiás,
Kerted mélyén valaki ás.
Malakiás, hallga, ki ás
...balga, ki ás? /.../
... Valaki más?” (49.)
A Malakiás játékossága mögött – e korban nem idegen – bizonytalanság, szorongás, félelem, identitásdráma is felsejlik. Balázs Imre József pedig egyenesen az egzisztencialista szorongás abszurd paródiáját látja benne kirajzolódni.[1]
A kártyázó kakadu kötetből a Búsmogorva Csortán Orbán (22.) szintén egyetlen rímötletet pörget végig. S bár a történet kicsit sem muris, annyira pörgőssé válik a rímek sodrában, hogy alig vesszük észre, ebben a versben is sötét fellegek tornyosulnak:
„Volt egyszer egy Csortán Orbán,
éldegélt a csontos csorbán,
s benn a morcos Csortán-portán
száját csattogtatta csorbán,
míg egy csont akadt a torkán”.
Az egyetlen rímötletre vagy szójátékra épülő versekben az egzisztenciális félelem, szorongás mellett az én-határok felszámolódása is jelen van. Ilyen vers az Énlaki bánat, amelyben az első sorok megismétlése még hangsúlyosabbá teszik az én-elhatárolódást:
„Sem kapum, sem ablakom:
Énlakán sem én lakom.” (50.)
A köteteket mindazonáltal meleg humor, könnyű tréfa hatja át. A humor hatékony eszköze hol egy köznapi metaforával való eljátszadozás, hol idegen szavak, hol tájnyelvi elemek, hol torzító rímek használata. A Víg toportyánbeli Libuka meg a taliga (17.) a köznapi használatú „buta liba” metafora derűs kifigurázása, „virágba borítása”:
            „Libuka, a buta liba
Elindul Abu Dhabiba,
S alig ered a faluba,
Elakad a fakapuba...
Odadöcög a taliga,
S kiröhögi: »Buta liba!
Hova, hova ma, Libuka?
Maliba vagy Malibuba? «
...Megy a guta Malibuba!”
A Víg toportyánban többször találkozunk nevetésre ingerlő idegenszerű szavakkal: „[Bogyó Berci] Már fess legény: három percnyi” (5.), „megvagyunk, köszinke, merci” (49.). A kártyázó kakadu-ból az Angol nyelvlecke kezdőknek című vers humora is ezen alapul: a hisztis tigris a sixteen english-sel cseng össze, máskor meg az idegen szó ejtésével játszadozik el a szerző:
                        „Csak egyikük jegyezte meg,
Midőn lehűlt már az ájer:
WELL! Be neveletlen tigris!
Akarom mondani: TIGER”. (Angol nyelvlecke kezdőknek, 30.)
A Jackie, a kompjúter egerében is ezt a rímhumort, játéktechnikát használja, emellett a korszerű technika terminológiáját is, kiejtés szerint:
                        »Üzenem imélen
Menüm sem kímélem(...)
Jackie meg udvarolt Cybillnek:
„Picinyem, kattintok, imil megy!” « (Jackie, a kompjúter egere, 22.)
Ötletes torzító rímek is előfordulnak a kötetben:
                        „Ehejt van, ezen a fertályon...
Jobbra térsz, túl a Himalájon!” (Hat nandu, 32.)
„ülök az Északi-sarkon,
vízbe fityeg le a farkom.” (Reszket a rozmár, 16.)
A szó- és hangzótorzítás, a hangzás tájnyelvibbé válása is mosolyra fakasztó:
            „Ballagott két tetétleni –
alig kezdett setétleni...” (Tetétleni atyafiak) (33.)
                        „És azóta Csortán Orbán
már nem csámmog csontos csorbán,
ámde nyámmog omlós ordán,
benn a csendes Csortán-portán.”
KAF sokféle alakban szólal meg. Saját bevallása szerint: a nyelvben bujdosik. A működő nyelv teremti meg annak a lehetőségét, hogy a vers mögül „visszapillantson egy személyesebb arc is”.[2] Jellegzetesen az a költő, aki több poétaállapot, „több szuverén költői világ ura”,[3] aki próteuszi alkatként hívja játékba az olvasót. Megismerhettük már mint Tengerész Henriket, Lázáry René Sándort, Jack Cole-t stb. KAF e jelmezekkel (nem mondok újat ezzel) a költészeti hagyományt írja újra. Gyermekvers-köteteiben is jócskán találunk én-szerepverseket. Ott rejlik ezekben az én-határok elmosódása, az én eltűnése-átminősülése, megkérdőjelezése, az egzisztenciális én problematikussága. Hiteles empatikus készséggel mintha a (kamaszodó) gyermek identitáskeresésére utalna. Magára ölti a „kutyám sincs” énlaki gyermekének, majd a tibeti gyermeknek az alakját, aki Hódémonhoz fohászkodik:
„Szépen kérlek, Nagy Hódémon,
Ne fújj át rozzant bódémon...
Esdőn esdek, Szent Hódémon!” (Vásárhelyi vásár, 10.)
Máskor Buffalo Bill cirkuszából (a Bús Bihal alcíme) Bús Bihal indiánná lényegül át, aki torkig van a cirkuszokkal, ketrecekkel, artistákkal, és a szebb múltat kívánja vissza: a rettegett Bölcs Bölényt. Vagy éppen Bogyó Bandivá változik, aki a Víg toportyán kalauzaként is értelmezhető, amennyiben bevezet a KAF-féle játékvilágba, ahol
„bezzeg, boldogság olvasni
Félrecsapva répasapkát –
Más nem ér egy fél fabatkát!” (5.)
majd „Bandi s Berci elköszön” (49.) De vénhedt sárkányként is bemutatkozik szerzőnk: Sárkány apóként, aki kicsiny nyugdíját Mesevilágból kapja (A kártyázó kakadu, 3.).
A különféle „identitások”, játéktechnikák, változatos formák és műfajok mellett megtaláljuk köteteiben a japán irodalom sajátos versformáját, a kötött moraszámú haikut is. A három soros, tizenhét szótagú haiku[4] alapeleme egy természetből vett pillanatkép. Egy táj képét vagy egy esemény bevezető képét villantja fel csupán, az értelmezést, a kiegészítést az olvasóra bízza. Ebben az értelemben egy jellegzetesen nyitott, az olvasót játékba csalogató műfajról van szó.


[1] Balázs Imre József, Ex libris. Élet és Irodalom 2004. július 23. 23. (Szilágyi Domokos, Gellért Sándor, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc), http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=KRITIKA0414&article=2004-0405-0950-07CDOW
[2] Pozderka Judit, KAF, a bűvös költő. Kovács András Ferencnek sok jelmeze van. http://www.vagy.hu/cikk.php?id=4010
[3] Végh Balázs, Kié a világ? In.: Helikon 2001/6, 17.
[4] A tanka rövidített formája, miniatürizált, tömörített világ, amelyből harmónia születik.